Styrket samarbejde mellem KUI og FGU

16-03-2023

I dette inspirationsmateriale sætter Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan styrke samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats (KUI) og den forberedende ungdomsuddannelse (FGU). Det gør vi ved at formidle fire kommuners erfaringer med at etablere og udvikle samarbejdet mellem KUI og FGU

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-669-2

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse