Rammeforsøg med udskolingslinjer eud 8/9

09-03-2023

Denne rapport samler op på erfaringerne fra rammeforsøg med udskolingslinjer eud 8/9. Rapporten giver et godt indblik i, hvilken betydning eud 8/9 har for elevernes læring, deltagelse i og gennemførelse af 9. klasse og søgning til erhvervsuddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-638-8 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Erhvervsklasser

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse