Erhvervsklasser

Erhvervsklasser er et særligt tilbud, hvor skoletrætte eller udfordrerede elever i 8. og 9. klasse bliver undervist både på en erhvervsskole og i særlige klasser i den almindelige skole, hvor de har færre fag og en bedre lærernormering end normalt. Der er indtil videre gode erfaringer med erhvervsklasserne som et velegnet tilbud til elever, som har svært ved at klare sig i den almindeligt tilrettelagte undervisning.

Rapport

Rammeforsøg med udskolingslinjer eud 8/9

Med eud-aftalen Fra folkeskole til faglært fra november 2018 blev det aftalt, at der skulle gennemføres et rammeforsøg med etablering af udskolingslinjer vedrørende eud 8/9, hvor elever i 8. og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække i folkeskolen samt undervisning i praksisorienterede fag på erhvervsskolen. 

I denne rapport samler EVA op på erfaringerne fra rammeforsøget. Rapporten giver et godt indblik i, hvilken betydning eud 8/9 har for elevernes læring, deltagelse i og gennemførelse af 9. klasse og søgning til erhvervsuddannelser.

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om erhvervsklasser

Vis flere

Alle udgivelser om erhvervsklasser