Forskningskortlægning 2020

30-03-2023

Denne rapport skriver sig ind i en lang række rapporter om skandinavisk dagtilbudsforskning. Siden 2006 er det blevet arbejdet systematisk med at skabe en så fuldstændig oversigt over alle publiserede udgivelser som muligt. Rapporten er på norsk.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-8439-122-9

Opdragsgiver: EVA

Anden information: Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Database

NB-ECEC.org

Databasen NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn