Kortlægninger af skandinavisk forskning i dagtilbud

Hvert år samarbejder EVA med det norske Utdanningsdirektoratet om at kortlægge og kvalitetsvurdere de skandinaviske studier, der er udgivet inden for dagtilbudsområdet. Samtlige kvalitetsstudier fra forskningskortlægningen finder du i forskningsdatabasen The Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC).

En skandinavisk forskergruppe kvalitetsvurderer de enkelte studier i samarbejde med Kunnskapssenter for Utdanning ved Universitetet i Stavanger. Kun forskning af god kvalitet tages med i forskningsdatabasen, hvor du også kan finde et resume af hver forskningspublikation. Du kan nemt søge på en lang række emner inden for bl.a.  børns udvikling, børns sociale relationer og pædagogiske aktiviteter og rutiner i databasen

Database

NB-ECEC.org

Databasen NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Artikel

Dagtilbudsforskning af lav kvalitet gør det sværere at udvikle vores dagtilbud

Halvdelen af danske dagtilbudsstudier er ifølge internationale kvalitetskriterier af ”lav kvalitet”.  Med Ministeriet for Uddannelse og Forsknings oprettelse af partnerskab for børneforskning er der dog håb om en fremtid med mere anvendelig forskning af høj kvalitet.

Artikel

Det kendetegner dagtilbudsforskningen i 2018 og 2019

Forskningsdatabasen nb-ecec.org giver en indgang til al den nyeste skandinaviske dagtilbudsforskning. Studierne er fra 2018 og 2019, og kortlægningen viser, at der er en fortsat stigning i antallet af forskningsudgivelser på dagtilbudsområdet.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle kortlægninger af skandinavisk forskning i dagtilbud