Vurdering af BA (Hons) Business Management på Niels Brock

30-05-2023

Denne rapport indeholder en vurdering af BA (Hons) Business Management på Niels Brock. Der vurderes, at uddannelsen har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse