Unges valg af gymnasial uddannelse

07-06-2023

I denne rapport undersøger vi, hvad der kendetegner unges overvejelser om valget af gymnasial retning, og hvad der efterfølgende er afgørende for de unges trivsel på de fire forskellige gymnasiale retninger (stx, hhx, htx og toårig hf).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-679-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Anne Nissen Bonde (orlov)
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse