Valg af gymnasiale uddannelser

Gymnasiet er absolut det mest populære valg af ungdomsuddannelse blandt de unge. Men samlebetegnelsen ”gymnasiet” dækker i realiteten over fire temmelig forskellige uddannelser, hvor de unge adskiller sig meget fra hinanden. Her bliver du klogere på de unges valg af gymnasiet.

Artikel

Så forskellige er de unge på de fire gymnasiale uddannelser

Elever, der går på henholdsvis stx, hhx, htx og hf, har meget sociale og faglige udgangspunkter, og deres valg af gymnasial uddannelse er i høj grad et identitetsvalg hos de unge.

Det er central viden set i forlængelse af Reformkommissionens rapport om et anderledes ungdomsuddannelsessystem, hvor hf kommer til at spille en anden rolle.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om valg af gymnasiale uddannelser

Alle debatindlæg om valg af gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om valg af gymnasiale uddannelser