Erhvervsskolers arbejde med specialpædagogisk støtte (SPS) i oplæringsperioder

27-06-2023

I denne undersøgelse ser EVA på, hvordan danske erhvervsskoler arbejder med at understøtte SPS i oplæringsperioder – specifikt for SPS-modtagere med psykiske funktionsnedsættelser – samt hvilke barrierer der kan blokere for god støtte i oplæringsperioder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

SPS på eud

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse