Opgørelse af praksisnormering

02-01-2023

Denne rapport beskriver udviklingsprocessen og opgørelsesmetoden samt overvejelserne bag udviklingen af en beregningsmodel til at opgøre praksisnormering i dagtilbud. Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat projektet som input til et kommende, konkret redskab til kommunerne. Under bilag finder du en protitype på beregningsmodellen samt en vejledning til at bruge den.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7582-114-3 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Anden information: Projektet er lavet i samarbejde med VIVE

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver. EVA og VIVE er ansvarlige for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn