Redskaber til måling af kvalitet

Måling er én blandt mange muligheder for at arbejde systematisk med kvalitet i dagtilbud. Når man måler, stræber man efter at iagttage på en måde, hvor man kan følge udviklingen over tid, eller hvor man kan udpege de områder, som er særligt gode, eller hvor der måske er behov for et løft. 

Håndbog

Måleredskaber i dagtilbud

EVA's håndbog til måleredskaber i dagtilbud hjælper jer til at vurdere og vælge redskaber til måling af det pædagogiske læringsmiljø, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socioemotionel udvikling,  begyndende matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om redskaber til måling af kvalitet