Indhold og kvalitet i tidlig skolefritidsordning

23-01-2023

Vi undersøger i denne rapport indhold og kvalitet i tidlig SFO. Rapporten indeholder beskrivelser og analyser af, hvordan tidlig SFO, og overgangene til og fra tilbuddet, er organiseret, og hvordan der arbejdes pædagogisk med børnene i overgangen/tidlig SFO, og med hvilke formål samt hvilke fordele der vurderes at være ved at have/ikke at have tidlig SFO. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt SFO- og fritidshjemsledere.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-649-4(pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Tidlig SFO

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn