Tidlig SFO

Mange børn starter i tidlig SFO, nogle måneder inden de starter i skole. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre bedre trivsel i overgangen - og også den kommende skoletid. Her er samlet konkret inspiration og ny viden om at skabe gode overgange.

Kort format

Indhold og kvalitet i tidlig SFO

Her får du en kort og lettilgængelig udgave af de vigtigste resultater fra EVA's rapport om Indhold og kvalitet i tidlig skolefritidsordning fra 2023.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om tidlig SFO

Alle udgivelser om tidlig SFO