Genvurdering af Master of Science in International Business på IBA Erhvervsakademi Kolding

31-01-2023

Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse