Teknologiforståelse gennem design og fabrikation - statusevaluering 2022

24-02-2023

Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommuner arbejder i 2020-2024 med indsatsen ’Teknologiforståelse gennem design og fabrikation’. A. P. Møller Fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at evaluere kommunernes arbejde. Denne statusevaluering sætter fokus på: Kompetenceudvikling blandt pionerer, kolleger og ledere og på skolernes arbejde med indsatsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN:  (www) 978-87-7182-651-7

Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunnet lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole