Teknologiforståelse

Grundskolernes arbejde med teknologiforståelse.

Rapport

Teknologiforståelse gennem design og fabrikation - statusevaluering 2022

Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommuner arbejder i 2020-2024 med indsatsen ’Teknologiforståelse gennem design og fabrikation’.  A. P. Møller Fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at evaluere kommunernes arbejde. Denne statusevaluering sætter fokus på: Kompetenceudvikling blandt pionerer, kolleger og ledere og på skolernes arbejde med indsatsen.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om Teknologiforståelse