Implementering af FGU - Anden delrapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU

23-09-2022

Rapporten sætter fokus på den del af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job, der knytter sig til implementeringen af FGU på institutionerne, herunder arbejdet med didaktik, fravær og trivsel samt opbygning af en fælles profession. Derudover identificeres rammefaktorer, der henholdsvis understøtter og udfordrer implementering.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-633-3

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse