Covid-19 har sat skub i eud-lærernes brug af digitale teknologier

19-09-2022

Denne analyse giver indblik i, hvilken betydning nedlukningen ifm. covid-19-pandemien har haft for lærernes brug af digitale teknologier på ungdomsuddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse