Covid-19 på EUD og EUX

I 2020 og 2021 betød covid-19-pandemien, at alle uddannelser blev sendt ud i et helt nyt eksperiment med nedlukning og virtuel undervisning. Hvordan påvirkede situationen eud-elevernes motivation og læringsudbytte? EVA tog temperaturen på effekterne af covid-19.

Artikel

Hovedresultater af undersøgelsen af erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19

I denne undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, lærere og ledere oplevede den første nedlukning i foråret 2020. Her er hovedresultaterne.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om covid-19 på EUD og EUX

Alle udgivelser om covid-19 på EUD og EUX