Samarbejde om unges overgang til ungdomsuddannelse

25-10-2022

Rapporten viser, hvordan vejledere, lærere og skoleledere i fem kommuner, der prioriterer overgangen til ungdomsuddannelse særligt højt, arbejder med at tilrettelægge og gennemføre vejledningen af eleverne i udskolingen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-645-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse