Uddannelsesvejledning i grundskolen

Hvad skal jeg efter skolen? Vejledningen i grundskolen skal hjælpe eleverne med deres valg af ungdomsuddannelse. Det er den kommunale ungeindsats, der står for vejledning, der primært finder sted som kollektiv vejledning. EVA har samlet inspiration om vejledning her.

Guide

Disse tre aktiviteter kan hjælpe eleverne med at vælge ungdomsuddannelse

EVA har talt med skoler i fem kommuner, der alle prioriterer arbejdet med vejledningen af de unge i udskolingen højt.

I denne guide får du skolernes bedste bud på tre aktiviteter, der kan støtte eleverne i det svære uddannelsesvalg.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om uddannelsesvejledning i grundskolen

Alle debatindlæg om uddannelsesvejledning i grundskolen

Alle udgivelser om uddannelsesvejledning i grundskolen