Kommuners samarbejde med grundskoler om udskolings- og vejledningsindsatser

25-10-2022

Analysen ser på, hvordan ledere af den kommunale ungeindsats (KUI) oplever, at kommunerne prioriterer vejledningsområdet, og hvordan samarbejdet med skolerne om vejledningen af eleverne i udskolingen fungerer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse