Hvordan samarbejder grundskoler med erhvervsskoler om undervisningen?

25-10-2022

Hvordan giver vi unge i udskolingen mulighed for at prøve sig selv af i en anden kontekst end den, de kender fra grundskolen? I dette hæfte ser vi nærmere på, hvordan skole og kommune kan samarbejde med erhvervsuddannelser om konkrete undervisningsforløb, der bygger bro mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www): 978-87-7182-641-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse