Bedre SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser

03-10-2022

Når elever med funktionsnedsættelser modtager specialpædagogisk støtte (SPS), kan det gøre en stor forskel for dem både aktuelt og fremover. Denne publikation beskriver otte skolers erfaringer med at udvikle deres SPS-praksis målrettet elever med psykiske funktionsnedsættelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-575-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse