Praktik på de fire største professionsbacheloruddannelser

22-11-2022

Der blev i sommeren 2022 optaget 11.812 studerende på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver. Dette notat kortlægger for første gang, hvordan rammerne omkring praktikken er på disse uddannelser, både på tværs og inden for de enkelte uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-647-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Praktik

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse