Praktik

Praktikken er et centralt element i uddannelserne på professionshøjskolerne og kvaliteten af den, er derfor vigtig. EVA har undersøgt praktikken og de studerendes oplevelser af den på flere af de store professionsuddannelser. Find udgivelserne her.

Artikel

Arbejdsvilkår og psykisk arbejdsmiljø udfordrer, når fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er i praktik

De fleste af de studerende på de fire store professionsuddannelser oplever stort udbytte af deres praktik og har imødekommende kolleger. Men en del har svært ved at koble teori med praksis eller bliver bekymrede for deres fremtidige arbejdsliv, og der er også studerende, der har ubehagelige oplevelser under praktikken.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om praktik på professionsbacheloruddannelser

Vis flere

Alle udgivelser om praktik på professionsbacheloruddannelser