Uvildighed i tilsyn

23-05-2022

Dette inspirationshæfte introducerer de nye regler om uvildighed i tilsyn med dagtilbud og præsenterer kommunale erfaringer med at håndtere uvildighed som led i det pædagogiske tilsyn. Inspirationshæftet henvender sig til den kommunale forvaltning og giver inspiration til arbejdet med at styrke jeres tilsyn med det pædagogiske indhold, så det lever op til lovkrav om at sikre uvildighed i tilsyn.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-595-4 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Andre inspirationsmaterialer til tilsyn

Inspirationsmateriale

Observationer i tilsyn

Inspirationsmateriale

Opfølgning på tilsyn

En del af:

Tilsyn

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn