Tilsyn

Høj kvalitet i dagtilbud har stor betydning for børns videre liv og uddannelse. I dag sikres kvaliteten blandt andet gennem kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud. Her finder du EVA undersøgelser om og inspirationsmaterialer til arbejdet med kommunale tilsyn med private og offentlige dagtilbud.

Artikel

Det skal du, som er pædagogisk leder, vide om de nye regler for tilsyn i dagtilbud

1. januar 2022 trådte en ny lovgivning om et styrket kommunalt tilsyn på dagtilbudsområdet i kraft. Der er særligt tre nye krav, der kommer til at påvirke tilsynene, nemlig krav til uvildighed, observationer og opfølgning på tilsyn. Her får du, der er dagtilbudsleder, vores vigtigste pointer om, hvad de tre centrale krav kan betyde for dagtilbuddenes oplevelse af det pædagogiske tilsyn.

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om tilsyn i dagtilbud

Alle udgivelser om tilsyn i dagtilbud

Vis flere