Observationer i tilsyn

23-05-2022

Dette inspirationshæfte videreformidler kommunale erfaringer med at gennemføre observationer som led i det pædagogiske tilsyn og introducerer samtidig til de nye regler brug af observationer i tilsyn. Inspirationshæftet henvender sig til forvaltningen og giver inspiration til arbejdet med at styrke jeres tilsyn med det pædagogiske indhold, så det lever op til lovkrav om brug af observationer i tilsyn.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-596-1 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

 

Andre inspirationsmaterialer til tilsyn

Inspirationsmateriale

Uvildighed i tilsyn

Inspirationsmateriale

Opfølgning på tilsyn

En del af:

Tilsyn

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn