Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel på erhvervsuddannelserne under covid-19-pandemien

18-05-2022

Med denne undersøgelse giver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) et indblik i, hvordan de danske erhvervsskoler i efteråret 2021 har vurderet, at det står til fagligt og trivselsmæssigt med eleverne efter mere end halvandet år præget af kortere og længere perioder med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-602-9

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole