Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel på de gymnasiale uddannelser under covid-19- pandemien

18-05-2022

Med denne undersøgelse giver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) et indblik i, hvordan de gymnasiale uddannelser i efteråret 2021 har vurderet, at det står til fagligt og trivselsmæssigt med eleverne på de gymnasiale uddannelser efter mere end halvandet år præget af perioder med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-598-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole