Mellemformer: Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

15-06-2022

Rapporten kaster lys over tre forskellige måder at organisere arbejdet med inkluderende læringsmiljøer på i de såkaldte mellemformer, hvor elever, der er visiterede til specialundervisning eller specialpædagogisk støtte, modtager undervisning sammen med ikke-visiterede elever. I undersøgelsen har EVA lavet en dybdegående kvalitativ analyse af tre udvalgte case-skolers praksis, og den afdækker fx, hvordan mellemformerne opleves af børn og voksne, og hvilke muligheder og begrænsninger der er ved dem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-622-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Mellemformer

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole