Mellemformer

En stigende andel elever har psykiske funktionsnedsættelser, og der er generelt flere elever i skolen, der har brug for støtte i undervisningen. Derfor arbejder mange skoler på at finde de bedste måder at skabe inkluderende læringsmiljøer på, og en udtryksformer er de såkaldte mellemformer, hvor elever med specialpædagogiske behov undervises sammen med elever uden samme behov. EVA har set på, hvordan vi kan skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, som både kan rumme almenelever og elever med særlige behov.

Artikel

Her er fordele og ulemper ved tre typer mellemformer

En af de helt store opgaver for landets folkeskoler er at finde nøglen til god inklusion. EVA har analyseret tre af de mest gængse måder at indrette mellemformer på.

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole

Alle artikler om mellemformer

Vis flere

Alle udgivelser om mellemformer