Hvordan får vi alle med?

16-06-2022

I dette hæfte kan du, der er skoleleder (eller inklusionsvejleder, PPR-medarbejder eller skolechef) læse om, hvordan tre skoler har grebet inklusionsarbejdet an. Du kan bruge hæftet som en hjælp til at besvare følgende spørgsmål:
• Hvilke organiseringsformer kan vi tage udgangspunkt i for at skabe inkluderende læringsmiljøer hos os?
• Hvad kendetegner de forskellige organiseringsformer?
• Hvilke fagprofessionelle skal undervise, og hvad skal de kunne?
• Hvad kan jeg som leder gøre for at understøtte vores inkluderende læringsmiljøer?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-624-1 (pdf)

Relateret indhold

En del af:

Mellemformer

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole