Evaluering af niveauvurdering og indplacering af private og offentlige uddannelsesprogrammer

02-06-2022

Efter en ændring i akkrediteringsloven kan private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet (KUM), Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) eller Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), søge Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) om af få foretaget en niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer. Denne evaluering afdækker, om de uddannelsesudbydere, der har opnået niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer, har oplevet en øget værdi.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-620-3

Opdragsgiver: Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen for Livslang Læring

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Akkreditering

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse