Akkreditering

Her kan du læse om EVA's konkrete uddannelsesakkrediteringer og om arbejdet med det.

Rapport

Evaluering af niveauvurdering og indplacering af private og offentlige uddannelsesprogrammer

Efter en ændring i akkrediteringsloven kan private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet (KUM), Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) eller Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), søge Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) om af få foretaget en niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer. Denne evaluering afdækker, om de uddannelsesudbydere, der har opnået niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer, har oplevet en øget værdi.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om akkreditering