Genvurdering af MBA in General Management på IBA Erhvervsakademi Kolding

19-01-2022

Denne rapport indeholder en vurdering af MBA in General Management på IBA Erhvervsakademi Kolding (IBA). Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold – fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse