Evaluering af prøver på AMU inden for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)

10-01-2022

Denne rapport belyser prøver på Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse's område (HAKL). HAKL har i alt udviklet omkring 350 prøver, herunder multiple choice-prøver, forløbsprøver og casebaserede prøver. Da de forskellige prøveformer har forskellige styrker og svagheder, giver evalueringen mulighed for at understøtte den fortsatte udvikling af arbejdet med prøver på AMU inden for HAKL’s område. Der har i evalueringen været særlig opmærksomhed på, hvordan kursisterne oplever prøverne, og om prøveformerne har betydning for prøveresultaterne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-587-9

Opdragsgiver: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Evaluering af AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse