Evaluering af AMU

AMU står i centralt i arbejdet med at opkvalificere den danske arbejdsstyrke. Derfor er det vigtigt, at undervisningen er af høj kvalitet. EVA har lavet en række evalueringer af forskellige aspekter inden for AMU, som er samlet på denne side.

Rapport

Evaluering af prøver på AMU inden for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)

Denne rapport belyser prøver på Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse's område (HAKL). HAKL har i alt udviklet omkring 350 prøver, herunder multiple choice-prøver, forløbsprøver og casebaserede prøver. Da de forskellige prøveformer har forskellige styrker og svagheder, giver evalueringen mulighed for at understøtte den fortsatte udvikling af arbejdet med prøver på AMU inden for HAKL’s område.

Der har i evalueringen været særlig opmærksomhed på, hvordan kursisterne oplever prøverne, og om prøveformerne har betydning for prøveresultaterne.

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Alle udgivelser om evaluering af AMU

Vis flere