Vidensbehov på lokalt niveau

01-02-2022

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Dette er et todelt analysenotat baseret på en undersøgelse af, hvilken viden om kvalitet i dagtilbud der efterspørges på hhv. lokalt, kommunalt og nationalt niveau.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-607-4 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn