Udfordringer i understøttelse af børn i udsatte positioner

01-02-2022

Denne rapport kaster lys over, hvilke udfordringer dagtilbudschefer og chefer for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) oplever ift. at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud.

Rapporten er en national interviewundersøgelse blandt dagtilbudschefer suppleret med interview med PPR-chefer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-593-0 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn