Kommuners arbejde med børn i udsatte positioner

Få indblik i, hvordan forvaltninger samarbejder med dagtilbud om at styrke det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner.

Artikel

Dagtilbudschefer: Udsatte børn får ikke den hjælp de har brug for

Over hele landet oplever kommunale dagtilbudschefer og PPR-chefer, at antallet af udsatte børn stiger. Flere børn bliver diagnosticeret, og der er flere underretninger. Samtidig fortæller dagtilbudscheferne enstemmigt, at der er børn i deres kommunes dagtilbud, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det viser en national undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om kommuners arbejde med børn i udsatte positioner

Alle udgivelser om kommuners arbejde med børn i udsatte positioner

Projekt om indsatser mod negativ social arv 2012

I 2012 lavede EVA i samarbejde med tre institutioner i Ishøj kommune et projekt om lokale indsatser mod negativ social arv. Som en del af projektet blev der udviklet en model for, hvordan dagtilbud, skoler og SFO kan bruge indsatsteori i arbejdet med systematisk udvikling og evaluering af lokale indsatser mod negativ social arv. 

Nedenfor finder du den afsluttende rapport for projektet, samt en guide til hvordan kommuner kan iværksætte systematisk udviklingsarbejde i dagtilbud, skole og SFO med indsatsteori som metodisk ramme. Du kan også finde baggrundsmaterialer fra projektet og analyser af de konkrete aktiviteter, der blev sat i gang. Endelig kan du finde tre konference-papers, der blev skrevet af EVA-konsulenter som en del at projektet.