Kommuners understøttende arbejde med børn i udsatte positioner i dagtilbud

01-02-2022

I denne rapport kortlægges og beskrives de forskellige former for understøttelse, kommunerne konkret arbejder med for at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud.

Derudover ser vi nærmere på dagtilbudschefernes generelle vurdering af arbejdet med at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud for at give indblik i den komplekse udfordring, som det er at skabe et inkluderende dagtilbud, som er med til at fremme gode børneliv, hvor alle børn trives, lærer, udvikles og dannes.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-594-7 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn