Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan. Slutrapport

23-02-2022

I rapporten finder du resultaterne af en evaluering af, hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene arbejder med udvalgte fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan, samt hvordan kommunerne og dagtilbuddene arbejder med at implementere og realisere fokusområderne i læreplanen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-588-6

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold