Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Hvordan ser arbejdet med udfoldelsen af den styrkede pædagogiske læringsplan ud blandt landets dagtilbud? EVA har undersøgt arbejdet med SPL i praksis

Artikel

Danske dagtilbud oplever, at den styrkede pædagogiske læreplan skaber en fælles retning

Den styrkede læreplan har i stigende grad fået indflydelse på det pædagogiske arbejde i og ledelse af daginstitutioner og dagplejer. Man er tættest på at have realiseret målet om faglig ledelse. Til gengæld halter børnefællesskaber og evalueringskultur stadig lidt bagud.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Vis flere

Alle udgivelser om evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Vis flere