Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen - 6. delrapport

27-04-2022

I denne rapport præsenteres følgeforskningen til gymnasiereformen, som Rambøll og EVA har gennemført på opdrag af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i perioden 2017-2022.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Gymnasiereform 2017

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse