Gymnasiereform 2017

Gymnasiereformen fra 2017 har som sine væsentligste elementer at styrke elevernes faglighed, give bedre og kortere grundforløb og mere fokuserede studieretninger. EVA har fulgt implementeringen af 2017-reformen sammen med Rambøll og konkret set på, hvordan skolerne arbejder med reformens forskellige elementer, og hvilke udfordringer og muligheder der er. Vi har bl.a. undersøgt, om reformens initiativer bidrager til at styrke fagligheden i gymnasiet, og hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give eleverne en bedre start på gymnasiet.

Artikel

7 skarpe resultater fra ny evaluering af gymnasiereformen

Elevtrivslen er steget, og gymnasieeleverne starter hurtigere på en videregående uddannelse. Men der er samtidig brug for at få kigget på elementer i reformen som grundforløbet og hf-uddannelsen.

Her får du 7 skarpe resultater fra den afsluttende rapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen fra 2017

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om gymnasiereform 2017

Alle udgivelser om gymnasiereform 2017