Barnets Stemme - Indsatsbeskrivelse

05-04-2022

I denne indsatsbeskrivelse beskrives indsatsen Barnets Stemme. Barnets Stemme handler om børns ret til inddragelse. Fokus er, at barnet bliver hørt gennem deltagelse i børneinterview, og at barnets perspektiv er repræsenteret på de møder, der vedrører barnets trivsel og læring.
Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af en evaluering, som indeholder mere detaljerede beskrivelser af indsatsens indhold, implementering og resultater.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-603-6

Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige indsatser

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole