Særlige indsatser

EVA har evalueret en række særlige indsatser, som kommuner og skoler har arbejdet med for at styrke inkluderende læringsmiljøer.

Rapport

Barnets Stemme - Evaluering af erfaringerne med indsatsen

Hvordan kan barnets eget perspektiv inddrages systematisk, når skolen er bekymret for et barns trivsel? Og hvordan kan denne viden bruges i et systematisk samarbejde omkring barnet? Rapporten bygger på projektet Barnets Stemme, hvor fire folkeskoler har arbejdet med at inddrage barnets perspektiv i samarbejde med PPR når barnet viser tegn på mistrivsel.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om særlige indsatser

Vis flere

Alle udgivelser om særlige indsatser