Barnets Stemme - Evaluering af erfaringerne med indsatsen

22-04-2022

Hvordan kan barnets eget perspektiv inddrages systematisk, når skolen er bekymret for et barns trivsel? Og hvordan kan denne viden bruges i et systematisk samarbejde omkring barnet?
Rapporten bygger på projektet Barnets Stemme, hvor fire folkeskoler har arbejdet med at inddrage barnets perspektiv i samarbejde med PPR når barnet viser tegn på mistrivsel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-597-8 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet, STUK

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Særlige indsatser

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole